Toimenpidepyyntö on julkinen asiakirja heti, kun se on saapunut rakennusvalvontaan (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7 § 1 mom.)

 

Toimenpidepyynnön perusteella harkitaan, onko asia sellainen että se vaatii rakennusvalvonnan toimenpiteitä. Asioita hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.