Mittaustilaukset

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Rekisterinpitäjän informaatio lomakkeen täyttäjälle

Rekisterinpitäjä

Hämeenlinnan kaupunki (0146921-4)

PL 84

13101 Hämeenlinna

Tontti-ja mittauspalvelut, asiakaspalvelu 03 621 2310, mypalvelupiste@hameenlinna.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sirpa Rahikainen

PL 84

13101 Hämeenlinna

puh. 040 869 0125, sirpa.rahikainen@hameenlinna.fi, tietosuojavastaava@hameenlinna.fi

Rekisterin nimi

Mittauspäiväkirja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään mittaustyön laskutukseen.

Rekisterin tietosisältö

 • Kohteen osoite
 • Kohteen kiinteistötunnus
 • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen
 • Rajannäytön
 • Sijaintikatselmuksen
 • Lisäksi merkitään
 • Mikä muu
 • Nimi
 • Laskutustiedot
 • Lähiosoite
 • Nimi
 • Postinumero ja -toimipaikka
 • Henkilötunnus
 • Toivottu viite
 • Muut laskutustiedot
 • Verkkolaskuosoite
 • Välittäjätunnus
 • Verkkolaskuoperaattori
 • Y-tunnus
 • Yrityksen nimi

Lomakkeen tiedot tallennetaan excel-tiedostoon.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-tilauslomake, jonka asiakas itse täyttää.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan suostumuksella, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyin edellytyksin tai jos tietojensaantioikeudesta on erikseen lailla säädetty.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella.

Ohjelmistot ja tietokanta ovat palvelimella, joka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. E-lomakkeen käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka annetaan virkavastuullisen esimiehen pyynnöstä. Hämeenlinnan kaupungin henkilöstä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, ja mitä tietoja sinusta on tallennettu rekistereihin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos tiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus vaatia niiden oikaisemista tai täydentämistä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia tarpeettomien henkilötietojesi poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

- Oikeus tietojen poistamiseen rekisteristä
- Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
- Vastustamisoikeus
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä, voit saattaa asian valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.