Jätehuoltomääräysten 36§:n mukaan saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Tyhjennystarve on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Jätevesiliete on poistettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan vähimmäisvelvoitetta useammin saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn.

Pelkästään harmaavesilietettä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Lähetä vastauksesi painamalla "Tallenna" painiketta