Hämeenlinnan kaupunki voi myöntää luvan sijoittaa katualueelle tienkäyttäjän opastamiseen tarkoitettuja opastusmerkkejä, jos niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa liikenteelle ja viitoitettavat palvelut ovat viitoituskelpoisia. Harkinnassa käytetään apuna Palvelukohteiden viitoitus –ohjetta ja Hämeenlinnan palvelukohteiden opastussuunnitelmaa, jossa on luotu kaupungin katuverkolle viitoitusperiaatteet. Palvelukohteen opastelupahakemuksen käsittelyaika on yleensä 4-6 viikkoa.